O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Pluma studios d.o.o. za usluge (dalje u tekstu: Pluma studios), Nova cesta 151, Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080786534, osobni identifikacijski broj (OIB): 47654705597 kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Pluma studios prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Pluma studios dostupni korištenjem web stranice: www.tvornicasnova.hr .

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi Pluma studios, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Pluma studios sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Pluma studios je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti.
U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, Pluma studios je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Pluma studios kao pružatelj usluga web stranice www.tvornicasnova.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Pluma studios d.o.o.
Nova cesta 151
10000 Zagreb
OIB: 47654705597

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

a) prilikom vaše registracije Pluma studios će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
b) u trenutku kada pristupite stranici www.tvornicasnova.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
c) kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na www.tvornicasnova.hr. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi (mjestu življenja), državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave,
d) prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona (potonje tri vrste podataka označene su kao opcionalne). Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici www.tvornicasnova.hr daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@tvornicasnova.hr ili na adresu Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb.
e) situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici www.tvornicasnova.hr koje su vam prikazane,
f) kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
g) kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
h) kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
i) kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
j) kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
k) kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Pluma studios preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).

Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate kako biste ostvarivali popuste iz Kluba pogodnosti, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama i dr.).

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

Pluma studios u trenutku plaćanja na stranici www.tvornicasnova.hr, kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera Pluma studios kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su privremeno pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate (American Express, Diners, Visa, Maestro, MasterCard, PayPal) koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „Nastavi“.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

Pluma studios ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.

Pluma studios upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada želite primati naš newsletter te biti naš registrirani korisnik.

Mi ne koristimo vaše osobne podatke u marketinške svrhe osim ako nam ne kažete da se s time slažete. Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to tako da nam date privolu prilikom pretplate na newsletter.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti Pluma studios i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?


Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.
 
Ponekad od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na www.tvornicasnova.hr, prilikom plaćanja na www.tvornicasnova.hr  ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.
 
Vaše osobne podatke prikupljamo radi:
•              izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
•              korištenja svih usluga na web stranici www.tvornicasnova.hr
•              što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
•              ostvarivanja popusta iz Kluba pogodnosti
•              slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
•              poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?


Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Pluma studios zatražiti sljedeće:

• da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
Imate pravo dobiti od Pluma studios potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

• zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Imate pravo ishoditi od Pluma studios ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

• zatražiti brisanje osobnih podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Pluma studios bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.
Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

• ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od Pluma studios ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

• podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

• zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja Pluma studios.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Pluma studios d.o.o. na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Nova cesta 151, 10000 Zagreb.
Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Pluma studios razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Pluma studios će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju Pluma studios na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li Pluma studios podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

Pluma studios surađuje s drugim društvima. Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Pluma studios. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u i izvan web trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun Pluma studios mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Koliko dugo će Pluma studios zadržati vaše osobne podatke?

Pluma studios neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate kako biste ostvarivali popuste iz Kluba pogodnosti, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd…).

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

Pluma studios vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter Pluma studios prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Pluma studios koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Pluma studios prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.tvornicasnova.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Pluma studios nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

Pluma studios prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Pluma studios odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Pluma studios imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Pluma studios ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Pluma studios koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php
INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970


Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.
Pluma studios zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.