Uvjeti korištenja putem internet trgovine Tvornica snova

Informacije o trgovačkom društvu
Pluma studios d.o.o. za usluge
Nova cesta 151
10000 Zagreb
email web trgovine: info@tvornicasnova.hr
tel: +385 01 3535 941

Pluma studios društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBO: 080786534
OIB: 47654705597

Temeljni kapital društva: (2.654,46 €) 20.000,00 kuna
Osobe ovlaštene za zastupanje: Andrijana Majstorović, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno i Goran Galetić, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.tvornicasnova.hr isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.tvornicasnova.hr.
Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, Zagreb (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu prodavatelja.
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.
Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.tvornicasnova.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.tvornicasnova.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
 
Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja
Prodavatelj – trgovačko društvo Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, Zagreb, OIB: 47654705597
www.tvornicasnova.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja 
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
Korisnik “Tvornice snova” – svaka osoba koja web stranicu „www.tvornicasnova.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
Korištenje „www.tvornicasnova.hr“ – pristup stranici www.tvornicasnova.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „ www.tvornicasnova.hr
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „ www.tvornicasnova.hr “, a koje je moguće kupiti putem web trgovine. Svaka knjiga kupljena u Tvornica snova Internet prodavaonici personalizirana je osobnim podacima i time jedinstvena.
Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, osoba komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.
 
Opće odredbe Uvjeta korištenja
Nositelj svih prava na internet stranici  www.tvornicasnova.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaj postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.tvornicasnova.hr “ i online kupnje.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Registracija nije obavezan korak prilikom narudžbe proizvoda na ovim stranicama. Kupnju možete izvršiti i kao gost. Međutim, pogodnosti iz Programa vjernosti možete ostvariti jedino kao registrirani korisnik.
Korisnici „www.tvornicasnova.hr“ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Ako dođe do bilo kakve promjene podataka koje je Kupac unio prilikom registracije, dužan je odmah ažurirati korisnički račun kako bi nas obavijestio o nastalim promjenama.
Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „www.tvornicasnova.hr “ zbog čega su Korisnici „www.tvornicasnova.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.tvornicasnova.hr internet stranici.
Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.tvornicasnova.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.tvornicasnova.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.tvornicasnova.hr.
Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka ne jamčimo za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.
 
Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 
11.  Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.
 
 
Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.tvornicasnova.hr ili kao gost, pri čemu će kupac unijeti podatke o email adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Odabirom gumba ‘Dodaj u košaricu’, željeni proizvod se sprema u potrošačku košaricu. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže Vam na e-mail adresu navedenu u Vašoj narudžbi (Potvrda narudžbe). U tom se trenutku ugovor smatra sklopljenim. Potvrda narudžbe će sadržavati detalje narudžbe, cijenu i procjenu vremena isporuke za narudžbu.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji prilikom narudžbe personaliziranih knjiga, bojanki i kalendara
Prilikom narudžbe Kupac kreira budući izgled proizvoda. Kreirani proizvod može se u potpunosti pregledati na web stranici. Prije stavljanja proizvoda u košaricu, kupac potvrđuje da je suglasan s podacima koje je unio u predložak za kreiranje proizvoda. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Nakon izvršene narudžbe kupac ima točno 4 sata za promjenu izgleda proizvoda, ako u mailu s Potvrdom narudžbe ustanovi kako je napravio grešku prilikom narudžbe. Nakon isteka ovog roka, narudžba ulazi u proces tiska i uveza i više nema mogućnost izmjena.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji prilikom narudžbe ostalih personaliziranih proizvoda
Prilikom narudžbe Kupac kreira budući izgled proizvoda. Prije stavljanja proizvoda u košaricu, kupac potvrđuje da je suglasan s podacima koje je unio u predložak za kreiranje proizvoda. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. Nakon izvršene narudžbe, ista ulazi u proces tiska i uveza i više nema mogućnost izmjena.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode u roku od maksimalno 30 radnih dana.
Prodavatelj zadržava pravo odbiti bilo koju Narudžbu bez obveze davanja obrazloženja. Prodavatelj zadržava pravo neisporuke narudžbe ako postoji sumnja na zlouporabu.
Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.tvornicasnova.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Dostava i plaćanje“.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Nastavi“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja. Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.
Za uspješan završetak narudžbe, bit će potrebno označiti „kućicu“ kojom kupac potvrđuje da je upoznat s Uvjetima korištenja navedenim na web stranici te da iste prihvaća. Ako ne prihvati navedene Uvjete korištenja, sustav neće omogućiti uspješno zaključenje narudžbe.

Cijena proizvoda i način plaćanja
Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji je Kupac naručio, obavijestit ćemo ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će nadoknađeni u cijelosti.
 
Plaćanje
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Pluma studios d.o.o. jednim od načina plaćanja navedenih na stranici “Dostava i plaćanje“.
Sva se plaćanja vrše u eurima.
 
Račun
Račun će Kupcu biti dostupan na web stranici neposredno nakon uspješno realizirane kupovine (kod korisničkog računa). Račun Kupac može ispisati ili spremiti na računalo.
Za sva pitanja u vezi računa, kupac se može obratiti na e-mail: info@tvornicasnova.hr
Procedura izdavanja R1 računa:
Ako kupac želi R1 račun, obvezan je to naglasiti prije same kupovine slanjem poruke na info@tvornicasnova.hr. U poruci treba dostaviti sljedeće podatke: naziv poduzeća, adresa poduzeća i OIB te popis proizvoda koje želi kupiti.
Ako je Kupcu potreban R1 račun, može birati između dvije opcije narudžbe/plaćanja:
1. opcija
Kupac narudžbu izvršava samostalno online, a za način plaćanja u procesu narudžbe odabire pouzeće. To znači da će plaćanje izvršiti gotovinom, prilikom isporuke dostavljaču na ruke. Naš će sustav u ovome slučaju automatski poslati maloprodajni račun, koji Kupac može zanemariti. Taj će račun biti storniran, a na e-mail Kupca bit će poslan R1 račun po isporuci proizvoda (plaćanja dostavljaču).
2. opcija
Umjesto online narudžbe, potrebno je samo ispuniti excel tablicu s podacima za izradu knjige. Zajedno sa tablicom koju treba ispuniti, poslat ćemo i Predračun / Ponudu prema kojoj se vrši plaćanje putem transakcijskog računa (internet bankarstvo). R1 račun šaljemo e-mailom po uplati. Nedostatak ove opcije je sljedeći: Kupac neće izvršiti online narudžbu i kreirati svoj korisnički račun, što znači da neće sudjelovati u našem Klubu pogodnosti.
Nakon što zaprimimo poruku kupca, poslat ćemo predračun/ponudu na osnovu koje će izvršiti plaćanje.
Po zaprimanju uplate, na e-mail ćemo poslati R1 račun.

Klub pogodnosti
Organizator Kluba pogodnosti (u danjem tekstu: Klub) je Prodavatelj.
Program Kluba pogodnosti se u cijelosti provodi putem www.tvornicasnova.hr.
Članstvo u Klubu je u potpunosti besplatno.
Klub pogodnosti odnosi se samo na personalizirane knjige te se primjenjuje isključivo prilikom kupovine personaliziranih knjiga i nije primjenjiv na ostale proizvode u ponudi.
Registracijom na www.tvornicasnova.hr automatski postajete član Kluba.
Svrha Kluba pogodnosti je nagrađivanje stalnih kupaca www.tvornicasnova.hr.
Program Kluba se sastoji u dodjeljivanju popusta na ponovljene kupovine. Svaki dodijeljeni popust ima vremenski rok trajanja od 15 mjeseci, nakon čega se automatski briše, odnosno više se ne može iskoristiti.
Program Kluba se veže uz pojedini korisnički račun tako da se na 2., 3. i 4. kupljenu knjigu obračunava po 10% popusta, a na 5. kupljenu knjigu 100% popusta. Dakle, svaka peta kupljena knjiga s jednog korisničkog računa u potpunosti je besplatna.
Popusti obračunati u sklopu Kluba pogodnosti ne zbrajaju se s jednokratnim popustima i pogodnostima koji se mogu ostvariti u sklopu pojedine promocije ili akcije.
Popust se obračunava na punu cijenu knjige, pdv uključen.
Kada kupac realizira narudžbu 5. knjige koja mu je besplatna, Prodavatelj se obvezuje pokriti trošak isporuke te knjige.
Svi se popusti obračunavaju automatski, prijavom u korisnički račun kupca prilikom kupovine na www.tvornicasnova.hr.
Dakle, popusti se ostvaruju na osnovu pribrajanja pojedinačnih knjiga iz kupnji realiziranih s jednog korisničkog računa. Popusti se ne ostvaruju kupovinom ostalih proizvoda u ponudi, već isključivo kupovinom personaliziranih knjiga.
Program Kluba se odvija u ciklusima.
 
Prvi ciklus se sastoji od:
1. prva knjiga – puna cijena
2. druga knjiga – 10% popust
3. treća knjiga – 10% popust
4. četvrta knjiga – 10% popust
5. peta knjiga – 100% popust
Napomena: sve narudžbe moraju biti izvršene unutar roka od 15 mjeseci.
 
Drugi ciklus sastoji se od:
Opcija A: Ako nije prošlo više od 15 mjeseci od posljednje narudžbe
prva knjiga – 10% popust
druga knjiga – 10% popust
treća knjiga – 10% popust
četvrta knjiga – 10% popust
peta knjiga – 100% popust
Napomena: sve narudžbe moraju biti izvršene unutar roka od 15 mjeseci.
 
Opcija B: Ako je prošlo više od 15 mjeseci od posljednje narudžbe
prva knjiga – puna cijena
druga knjiga – 10% popust
treća knjiga – 10% popust
četvrta knjiga – 10% popust
peta knjiga – 100% popust
Napomena: sve narudžbe moraju biti izvršene unutar roka od 15 mjeseci.
 
Svaki ciklus ima vremensko ograničenje i navedene kupnje se moraju dogoditi unutar 15 mjeseci od dana kupnje prve knjige.
Knjiga od čijeg je dana kupnje prošlo više od 15 mjeseci, briše se iz programa Kluba.
Knjiga od čijeg je dana kupnje prošlo više od 15 mjeseci ne može se prenijeti u idući ciklus.
 
Isključenje iz Kluba pogodnosti
Prodavatelj zadržava pravo isključenja korisničkog računa iz Kluba ako postoji sumnja na zlouporabu.
Korisnički račun će biti izbrisan, a Kupac isključen iz Kluba ako naručene proizvode ne plati.
Ako Kupac naruči proizvode, za način plaćanja odabere pouzeće, a potom propusti/odbije preuzeti i platiti pošiljku dostavnoj službi, Prodavatelj će ga kontaktirati poradi ponovljene isporuke proizvoda. Cijena ponovljene isporuke proizvoda iznosi 4,00 €.
Ako Kupac u roku od 7 dana ne podmiri navedeni trošak, njegov korisnički račun, zajedno sa čitavom poviješću narudžbi, bit će izbrisan iz sustava.
Ako Kupac u roku od 7 dana podmiri navedeni trošak, a nakon toga ponovno propusti/odbije preuzeti pošiljku i platiti iznos pouzeća, njegov korisnički račun, zajedno sa čitavom poviješću narudžbi, bit će nepovratno izbrisan iz sustava.
 
Kupac mora uzeti u obzir da kupovinom na www.tvornicasnova.hr prihvaća i navedena pravila Kluba pogodnosti.
 
Dostava
1. Mjesto za isporuku naručenih proizvoda bit će mjesto navedeno u konkretnoj narudžbi.
Prodavatelj zadržava pravo pošiljku poslati bilo kojom drugom dostavnom službom, ako procjeni da je to u pojedinom trenutku nužno za ispunjavanje uvjeta ugovora odnosno dostave proizvoda kupcu. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenim rokovima, o tome će obavijestiti kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
Cijene dostave i rokove dostave možete provjeriti na stranici Dostava i plaćanje . U cijenu dostave uračunat je PDV. Cijena dostave nije uključena u iskazane cijene proizvoda na web stranicama. Kupac mora uzeti u obzir kako za ostvarenje prava na besplatnu dostavu mora dodati knjige u istu košaricu odnosno kako mora naručiti 2 ili više knjiga unutar iste narudžbe (pod jednim, jedinstvenim brojem narudžbe).
Kupac mora biti svjestan da njegov paket može biti predmet carinjenja ili dodatne provjere prilikom uvoza robe u njegovu zemlju. Ovo znači da taj paket može biti zadržan na carini što će utjecati na produljenje roka dostave paketa. Također, u ovom slučaju Kupac može snositi troškove carinjenja za uvoz robe.
Naručena roba bit će složena tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.
Proizvodi iz jedne narudžbe bit će dostavljeni u jednome paketu, no Prodavatelj zadržava pravo proizvode poslati u više različitih paketa, ukoliko je to zbog tehničkih razloga potrebno. Kupac mora uzeti u obzir da će proizvodi iz iste narudžbe pod jednim, jedinstvenim brojem narudžbe biti poslani u istome paketu. Ako naruči više proizvoda u više različitih narudžbi, ti će proizvodi biti poslani odvojeno.
Nakon što Prodavatelj preda naručeni paket dostavnoj službi, Kupac će dobiti e-mail potvrdu od strane dostavne službe, u kojoj će mu biti dostupan broj pošiljke, kao i promjena statusa pošiljke (npr. promjena adrese isporuke, promjena termina isporuke i sl.). Ako je paket poslan posredstvom Hrvatske pošte (Standardna dostava), Kupac neće dobiti e-mail potvrdu od strane dostavne službe. Ako se Kupac ne nalazi na mjestu isporuke naznačenome u narudžbi, dostavljač će naknadno kontaktirati ili ostaviti Obavijest o prispijeću pošiljke s navedenim kontaktom, kako bi se dogovorili o idućem terminu dostave.
Ako Kupac propusti preuzeti narudžbu od strane dostavne službe svojom vlastitom krivnjom, Prodavatelj nije dužan refundirati plaćeni iznos proizvoda i dostave. Međutim, u slučaju da kupac propusti preuzeti narudžbu i da se paket vrati nama kao pošiljatelju, Prodavatelj će kupca u dobroj vjeri kontaktirati radi ponovne dostave proizvoda o Kupčevom trošku.
Rok isporuke iznosi maksimalno 30 radnih dana za sve proizvode, a počinje teći od trenutka zaprimanja narudžbe. Prodavatelj će učiniti razumne napore kako bi proizvodi bili isporučeni i prije isteka ovoga roka. Period potreban za proizvodnju odnosno dostavu može varirati te je vrijeme isporuke navedeno na stranicama i u potvrdi narudžbe samo indikativno. Prodavatelj će učiniti razumne napore da dostavi robu u navedenom roku, ali ne prihvaća odgovornost ako se narudžba ne dostavi u navedenom roku. Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 30 radnih dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku.
Cijene dostave istaknute su na www.tvornicasnova.hr i u njima je sadržan pripadajući PDV.
 
Jamstvo i servisi
Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.tvornicasnova.hr kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom. Prodavatelj čini sve kako bi svaki primjerak knjige koju isporuči, bio ispravan i bez greške. Posebnu pozornost obraćamo na tisak, uvez i pakiranje proizvoda, kako bi kupac s istima bio u potpunosti zadovoljan.
Ako Prodavatelj napravi pogrešku prilikom tiska, uveza ili pakiranja proizvoda, jamči Vam da će grešku ispraviti u najkraćem mogućem roku i u potpunosti o prodavateljevom trošku.
Informacije u vezi reklamacije i prava na raskid ugovora pročitajte u dokumentu „Reklamacija“.

Molim Vas provjerite da li je dobra e-mail adresa, s obzirom da je na Vašoj web stranici na nekim mjestima info@tvornica-snova.hr , a nekim info@tvornicasnova.hr.

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke Proizvoda i reklamacije
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.
Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.
Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.
Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

Nedostatak postoji:
1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


Pregled stvari i vidljivi nedostaci

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:
· uklanjanje nedostatka,
· predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
· sniženje cijene.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.
Sve prigovore, potrošač može poslati putem pošte na adresu Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@tvornicasnova.hr ili osobno u poslovnim prostorijama Prodavatelja.
Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.  
 
 
Jednostrani raskid ugovora i povrat
1. Svaki Korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete korištenja klikom na link koji se nalazi na dnu svake stranice pod “Uvjeti korištenja”, a Kupcu će Uvjeti korištenja biti dostavljeni na predloženu e-mail adresu.
2. Kupac u slučaju kupovine personaliziranih knjiga i ostalih personaliziranih proizvoda na www.tvornicasnova.hr nema pravo na jednostrani raskid ugovora, a prema članku 79. Zakona o zaštiti potrošača. Razlog tome jest činjenica da su personalizirane knjige i ostali personalizirani proizvodi u ponudi na našim stranicama po svojoj prirodi napravljene prema Vašoj specifikaciji odnosno personalizirane .
3. Za ostale, nepersonalizirane proizvode u ponudi na našim stranicama kupac ima pravo na povrat u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predan u posjed, bez obveze navođenja razloga za povrat proizvoda, uz prethodnu najavu na e-mail info@tvornicasnova.hr.
Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

3. Pluma studios će izvršiti povrat novca tek nakon što proizvod bude vraćen, odnosno nakon što Kupac dostavi dokaz o slanju robe natrag, osim u slučaju ako je odlučeno da Pluma studios sam obavi prikup robe koju Kupac želi vratiti. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da vraća proizvod. Kupac je dužan vratiti neoštećeni proizvod, u originalnoj ambalaži, svaki radni dan od 8h-16h, uz prethodnu najavu na e-mail info@tvornicasnova.hr. Adresa povrata je Kranjčevićeva 50, 10000 Zagreb.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na web stranici

Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.
4. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
5. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.
6. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.
 
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).
Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.
 
Ostale odredbe
1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.tvornicasnova.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.tvornicasnova.hr u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.tvornicasnova.hr na drugim web stranicama je zabranjena.
2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.tvornicasnova.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
4. Kada Prodavatelj odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
6. Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku; o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji te kad postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.
 
Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
adresu: Pluma studios d.o.o. za usluge, Nova cesta 151, 10000 Zagreb
Telefon: +385 01 3535 941

e-mail: info@tvornicasnova.hr.