ImpresumO prodajnom mjestu
 
Informacije:
web adresa: tvornicasnova.hr
e-mail: info@tvornica-snova.hr 
telefon: 01 3535 941 (pon – čet, 9-13 h)
WhatsApp: https://wa.me/38513535941


Pluma studios d.o.o. (skraćeni naziv: Pluma studios)
Sjedište: Nova cesta 151, 10000 Zagreb, Hrvatska
Operativna adresa: Resselova 4, 2 kat, Zagreb.
 
OIB: 47654705597
Matični broj: 02840430
 
Registracija: Trgovački sud Zagrebu, Tt-12/235-2
Iznos temeljnog kapitala društva: 20.000 kn, u cijelosti uplaćen u novcu.
 
Račun Raiffeisen BANK Austria d.d. Zagreb : 
2484008-1106040802
IBAN: HR7624840081106040802
 
Osobe ovlaštene za zastupanje/direktori:
Direktor: Andrijana Majstorović i Goran Galetić
e-mail: info@tvornica-snova.hr
 
 
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).
Elektronska poveznica na Platformu za ODR –  https://ec.europa.eu/odr