ZAŠTITA PODATAKA

Pravila privatnosti i KolačićiI. PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako Pluma studios d.o.o. (dalje u tekstu: “Pluma studios”) obrađuje Vaše osobne podatke. Pluma studios štiti Vaše osobne podatke i obrađuje ih u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb je voditelj obrade Vaših osobnih podataka.

Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati putem e-maila: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb.

1. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit ćemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate kako biste ostvarivali popuste iz Kluba pogodnosti, kada kontaktirate našu službu za korisnike,
kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd…).

Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

2. Kategorije osobnih podataka
Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na Tvornica snova web stranicama, prilikom plaćanja na Tvornica snova web stranici ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, Vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.

3. Vaša prava
Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup
Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak
Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Pluma studios d.o.o. na e-mail: info@tvornicasnova.hr ili na adresu Nova cesta 151, 10000 Zagreb.

Ako niste zadovoljni time kako obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

4. Čuvanje osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo o Vama, čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Pluma studios razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Pluma studios će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju Pluma studios na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Pluma studios će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon, odnosno propis koji obvezuju voditelja obrade na čuvanje podataka.

5. Primatelji osobnih podataka
Važno je napomenuti kako Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Pluma studios. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u i izvan web trgovine. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun Pluma studios mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

6. Klub pogodnosti Tvornice snova
Korisnikom Kluba pogodnosti postaje se automatski, registracijom korisničkog računa prilikom kupovine na Tvornica snova Internet prodavaonici. Svrha Kluba pogodnosti je nagrađivanje stalnih kupaca te članstvo u Klubu pogodnosti ne obavezuje korisnika na kupnju. Korisnik Kluba može postati isključivo punoljetna fizička osoba.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u Klubu pogodnosti, a sve u svrhu ostvarenja pogodnosti i popusta koje pruža Klub pogodnosti.

Više o pogodnostima i popustima u sklopu Kluba pogodnosti možete pročitati u točki 2.2. “Klub pogodnosti” dokumenta „Uvjeti prodaje“.

7. Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Tvornica snova prikuplja od svojih korisnika.
Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.tvornicasnova.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Pluma studios nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

8. Završne odredbe
Pluma studios zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će iste biti objavljene na web stranici.II. KOLAČIĆI

Za poboljšanje korisničkog iskustva na našim internetskim stranicama i za omogućavanje korištenja određenih značajki s ciljem prikaza odgovarajućih proizvoda ili provođenja istraživanja tržišta, neke od naših internetskih stranica koriste tzv. kolačiće (eng. cookies).

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se automatski pohranjuje na vašem korisničkom uređaju. Neki od kolačića koje koristimo brišu se kad zatvorite sesiju svog preglednika, odnosno kad zatvorite preglednik (to su tzv. kolačići sesije).

Drugi kolačići se pohranjuju na vašem korisničkom uređaju i omogućuju nam prepoznavanje vašeg preglednika kod vaše sljedeće posjete (trajni kolačići).

Za provjeru roka pohrane kolačića, možete upotrijebiti funkciju Overview u postavkama kolačića vašeg internetskog preglednika. Svoj preglednik možete konfigurirati tako da vas obavijesti kad god neka stranica koristi kolačiće i možete svaki put odlučiti hoćete li prihvatiti ili odbiti kolačiće, bilo na pojedinoj internetskoj stranici ili sve kolačiće općenito. Svaki preglednik ima drukčija pravila upravljanja postavkama kolačića. Pravila upotrebe kolačića opisana su u izborniku Help svakog preglednika i u njima je objašnjeno kako promijeniti postavke kolačića.

Na sljedećim poveznicama saznajte kako promijeniti postavke u vašem pregledniku:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™ : https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/


1. Analiza internetskog prometa

Upotreba usluge Google (Universal) Analytics za analizu prometa
Za analizu prometa ove internetske stranice koriste Google (Universal) Analytics, analitičku uslugu tvrtke Google Ireland Limited (www.google.de) koja posluje u skladu s irskim propisima, sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (www.google.co.uk). Kad se podaci prenose tvrtki Google i kad ih ona pohranjuje na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, američka tvrtka Google LLC je certificirana u okviru sustava zaštite podataka EU-US Privacy Shield. Google (Universal) Analytics koristi metode koje omogućuju analizu vašeg korištenja internetskih stranica, poput kolačića. Automatski prikupljeni podaci o vašem korištenju ovih internetskih stranica obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Aktivacijom anonimizacije IP adrese na ovim internetskim stranicama IP adresa se skraćuje prije prijenosa unutar država članica Europske unije ili drugih država koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Samo u izuzetnim slučajevima puna se IP adresa prenosi do Googleova poslužitelja u SAD-u i tamo skraćuje. Anonimna IP adresa koju vaš preglednik šalje u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s drugim Googleovim podacima. Nakon što završimo s upotrebom Google Analyticsa, podaci prikupljeni u tom kontekstu se brišu.

Google Ireland Limited je tvrtka koja posluje u skladu s irskim propisima, sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (www.google.co.uk). Kad se podaci prenose tvrtki Google i kad ih ona pohranjuje na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, američka tvrtka Google LLC je certificirana u okviru sustava zaštite podataka EU-US Privacy Shield.

Možete spriječiti Googleovo prikupljanje podataka koje generira kolačić, vezanih uz vaše korištenje internetskih stranica (uključujući i vašu IP adresu) i Googleovu obradu tih podataka preuzimanjem i instaliranjem dodatka (plug-in) pregledniku koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Druga je mogućnost da klikom na ovu poveznicu spriječite buduće Google Analyticsovo prikupljanje podataka na ovim internetskim stranicama. Kolačić kojim ste se isključili (opt-out) pohranjuje se na vašem mobilnom uređaju. Ako izbrišete kolačiće, morate ponovno kliknuti na istu poveznicu.


Upotreba usluge Hotjar za analizu prometa
Za analizu internetskog prometa podaci se automatski prikupljaju i pohranjuju na ovim internetskim stranicama upotrebom tehnoloških rješenja tvrtke Hojar Limited (www.hotjar.com), kojima se kreiraju korisnički profili upotrebom pseudonima. Za tu se svrhu mogu koristiti kolačići. Pseudonimizirani korisnički profili ne kombiniraju se s osobnim podacima nositelja pseudonima, osim uz izričiti pristanak koji se daje odvojeno. Nakon što prestanemo koristiti Hotjar, podaci prikupljeni u tom kontekstu se brišu.

Upotreba usluge Optimizely za analizu prometa i A/B ispitivanja
Za analizu prometa i A/B ispitivanja podaci se na ovim internetskim stranicama automatski prikupljaju i pohranjuju tehnološkim rješenjima tvrtke Optimizely GmbH (www.optimizely.com), kojima se kreiraju korisnički profili upotrebom pseudonima. Za tu se svrhu mogu koristiti kolačići. Pseudonimizirani profili ne kombiniraju se s osobnim podacima nositelja pseudonima, osim uz izričiti pristanak koji se daje odvojeno. Nakon što prestanemo koristiti usluge Optimizely, podaci prikupljeni u tom kontekstu se brišu.

2. Oglašavanje putem marketinških mreža

Google Tag Manager
Uslugu Google Tag Manager koristimo za upravljanje uslugama oglašavanja koje se temelje na korištenju interneta. Sam Tag Manager je domena bez kolačića i ne prikuplja nikakve osobne podatke. Umjesto toga ovaj alat aktivira druge oznake (tags), koje onda prikupljaju podatke (vidjeti gore). Ako ste ga onemogućili na razini domene ili kolačića, ostaje i dalje za sve oznake u svrhu praćenja koje se provode s Google Tag Managerom.

Google AdWords Remarketing i Google Analytics Audiences
Usluge Google Adwords Remarketing i Google Analytics Audiences koristimo za oglašavanje ovih internetskih stranica u rezultatima Google pretrage i na internetskim stranicama trećih strana. Kad posjetite naše internetske stranice, Google postavlja tzv. remarketing kolačić ili dodatno koristi kolačić Google Analyticsa. U tom slučaju oba kolačića automatski omogućuju oglašavanje na temelju interesa pseudonimiziranom oznakom CookieID i na temelju stranica koje ste posjetili. Po završetku naše upotrebe usluga Google AdWords Remarketing i Google Analytics, podaci prikupljeni u tom kontekstu se brišu. Nakon što prestanemo koristiti Google usluge, podaci prikupljeni u tom kontekstu se brišu.

Daljnja obrada odvija se samo ako pristanete na Googleov upit da se vaša povijest pretraživanja interneta i aplikacija poveže se vašim Google računom i da se podaci iz vašeg Google računa koriste za personalizaciju oglasa koje vidite na internetu. Ako ste prilikom posjete našim internetskim stranicama prijavljeni na Google, on će vaše podatke upotrijebiti zajedno s podacima Google Analyticsa za kreiranje i definiranje popisa ciljanih skupina za remarketing preko više uređaja. U tom cilju Google privremeno povezuje vaše osobne podatke s podacima Google Analyticsa za oblikovanje ciljanih skupina.

Google AdWords Remarketing i Google Analytics usluge su tvrtke Google Ireland Limited, koja posluje u skladu s irskim propisima, sa sjedištem na adresi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (www.google.co.uk). Kad se podaci prenose tvrtki Google i kad ih ona pohranjuje na poslužiteljima koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, američka tvrtka Google LLC je certificirana u okviru sustava zaštite podataka EU-US Privacy Shield.

Oglašavanje putem Pixela društvene mreže Facebook
Na ovim internetskim stranicama integrirana je usluga Facebook Pixel, čije sljedeće funkcije koristimo za sljedeće svrhe:

Facebook Connect, analiza pristupnih podataka u svrhe oglašavanja na Facebooku na temelju interesa;
Facebook Custom Audience, analiza pristupnih podataka u svrhe ciljanog oglašavanja na Facebooku prema trećim stranama;
Facebook Events, analiza pristupnih podataka u svrhu oglašavanja budućih događaja;
Facebook Pixel Remarketing, analiza pristupnih podataka stranica pojedinih proizvoda radi oglašavanja na Facebooku na temelju interesa;
Facebook Pixel Tracking, analiza pristupnih podataka radi oglašavanja na Facebooku na temelju interesa;
Facebook Pixel Conversions, analiza konverzijskih podataka pri ispunjavanju narudžbe (vrijednost narudžbe, valuta, naznaka radi li se o postojećem ili budućem kupcu) radi oglašavanja na Facebooku na temelju interesa i njegova fakturiranja.

Facebook pixel automatski postavlja kolačić kad posjetite naše internetske stranice, čime se automatski koristi pseudonimirana ID oznaka kolačića i stranice koje posjetite radi omogućavanja gore navedenih funkcija za navedene svrhe. Podaci prikupljeni u tom kontekstu brišu se nakon što se Facebook usluge prestanu koristiti za namijenjene svrhe i po završetku njihove upotrebe.

Facebook Pixel je usluga tvrtke Facebook, Inc. (www.facebook.com), sa sjedištem u SAD-u, koja je certificirana u okviru sustava zaštite podataka EU-US Privacy Shield. Na temelju tog sporazuma između SAD-a i Europske komisije, Europska komisija je uspostavila odgovarajuću razinu zaštite podataka za tvrtke certificirane u okviru sustava Privacy Shield.

U svakom trenutku možete prigovoriti na buduće prikupljanje i pohranu podataka pohranom opt-out kolačića na svom uređaju ili obustavljanjem ove funkcije alata uz pomoć odgovarajućeg dodatka (plugin) vašem pregledniku, kao što je npr. Ghostery.